joi, 24 ianuarie 2013

ADRESA OLIMPIADA DE CHIMIE 2013

1. Vă rugăm să transmiteţi, în format electronic editabil (pe adresa de mail manuela.stan@yahoo.com) şi în format letric (prin fax, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin sau la numărul de fax al inspectorului şcolar de specialitate – 0355/814007), TABELUL NOMINAL CU ELEVII PARTICIPANŢI (clasele VIII – XII/XIII) LA ETAPA  JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE CHIMIE, care se va desfăşura în data de 23.02.2013, la Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, ora 9,30.
2. Tabelul va cuprinde datele elevului participant, adică: numele, iniţiala tatălui, (toate) prenumele (conform certificatului de naştere), clasa, CNP, telefonul personal, adresa de acasă, adresă personală de mail, precum şi numele şi prenumele profesorului/profesorilor care au pregătit elevul participant. Tabelul va fi semnat de către directorul unităţii de învăţământ respective. 
Termen: 30.01.2013
3. Accesul elevilor în sălile de clasă se va face DOAR pe baza carnetului de elev, vizat pe anul şcolar în curs, în intervalul orar 8,30 – 9,00.
4. Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc.
5. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
Obs.
- Nu trimiteţi tabele la unitatea şcolară organizatoare !
-  Atenţie la corectitudinea datelor şi folosirea diacriticelor !
- Nu se admite participarea elevilor care nu au fost înscrişi pentru faza judeţeană, conform tabelelor solicitate prin această adresă.
- Vă rugăm să trimiteţi tabele separate, inclusiv salvarea în format electronic, pentru fiecare competiţie şcolară mai sus menţionată.
- Informaţii privind programele şi regulamentele specifice competiţiilor şcolare în cauză se găsesc atât pe site-ul M.E.N., cât şi pe cel al instituţiei noastre.
 
INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE
Prof. MANUELA STAN